Login
Ako verím

Ako verím

Martin Výboch

Séria o tom, čomu verím, a ako som k tomu dospel.

1. Úvod

2. Viera

3. Deti a slaboduchí

4. Apoštolský úrad

5. Biblia, resp. Božie Slovo

6. Naše snaženie a mŕtviť skutky tela

7. Duchovný domov

8. Večera Pánova

9. Krst

Ako verím - 4. Apoštolský úrad

Ako verím - 4. Apoštolský úrad

Predtým, než zverejním príspevok o Biblii (čo pre mňa znamená a ako vnímam toto dokonalé zaznamenané Slovo Božie), chcem vystúpiť ešte s jednou témou, ktorá mi dlho nebola jasná a mal som v nej naozaj hokej - ide o možnosť existencie Apoštolov v dnešnej dobe:

Poznám bratov, ktorí tvrdia, že apoštoli v dnešnej dobe už skrátka neexistujú a sú takí, ktorí tvrdia, že apoštoli  existujú. Počul som argumenty aj jednej aj druhej strany, ale nebolo mi skutočne dané poznanie, kto má "pravdu" - obe skupiny majú pomerne dobre podložené svoje poznanie v Písme. V prevažnej časti dní som sa nakoniec osobne rozumom priklonil k stavu, že apoštoli v dnešnej dobe už neexistujú. Rozumom sa mi zdalo logické, že apoštoli boli priamo alebo zjavením poverení Kristom, boli Jeho súčasníci, mali (ako Písmo naznačuje, ale fakt by som povedal, že len naznačuje) aj ostatné duchovné dary (lebo to nevieme o každom apoštolovi) a hlavne - toto je asi najdôležitejšie, čím argumentujú tí, čo zastávajú názor neexistencie „apoštolského úradu“: Apoštoli písali listy, ktoré sú kanonizované v Písme.

Z tohto pohľadu by apoštolský úrad už nemal zmysel, lebo by sme museli pripustiť, že je možné niečo doplniť do Biblie - toto je teda jeden z ich argumentov. Okrem toho sa často opierajú o Pavlové vyhlásenie v Korinte:

A oznamujem vám, bratia, evanjelium, ktoré som vám zvestoval, ktoré ste aj prijali, v ktorom aj stojíte, skrze ktoré i spasení bývate, ak držíte v pamäti, jakým slovom a v akom smysle som vám ho zvestoval, iba ak by ste boli nadarmo uverili. Lebo medzi prvým som vám vydal, čo som aj prijal, že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem a že bol pochovaný a že v tretí deň vstal z mŕtvych podľa písem a že sa ukázal Kéfašovi, potom dvanástim, potom sa naraz ukázal viac ako päťsto bratom, z ktorých väčšina žije až doteraz, ale niektorí tiež zosnuli. Potom sa ukázal Jakobovi, potom všetkým apoštolom. Naposledy od všetkých sťa nedochodčaťu sa ukázal i mne. Lebo ja som najmenší z apoštolov, ktorý nie som hoden volať sa apoštolom, pretože som prenasledoval cirkev Božiu. Ale milosťou Božou som, čo som, a jeho milosť, mne preukázaná nebola nadarmo, ale som hojnejšie pracoval než oni všetci, avšak nie ja, ale milosť Božia, ktorá je so mnou. A tedy či ja či tamtí, všetko jedno: tak kážeme, a tak ste uverili.

1Kor 15,1-11

Ale ako verím, Pán mi dal inú odpoveď: Nie každý, z nám v histórii známych apoštolov má aj kanonizovaný nejaký list v Písme a Písmo skutočne nepoukazuje na to, že by „apoštolský úrad“ bol len dočasný, hoci nepoukazuje ani na to, že by sa mal napríklad odovzdávať (viď. Pápež). Ako verím ja, Pavel hovorí v Korinte, že v tom čase „od“ všetkých pred ním sa Ježiš zjavil jemu a nie že je posledný apoštol, ktorý kedy bude na tejto Zemi.

Ďalší argument, ktorý používajú zástancovia ukončeného „apoštolského úradu“ je:

1Kor 14:5 A chcel by som, aby ste všetci hovorili jazykmi, ale radšej, aby ste prorokovali; lebo je väčší ten, kto prorokuje, ako ten, kto hovorí jazykmi, krome ak by aj vykladal, aby sa vzdelávala cirkev.

Zástancovia ukončeného apoštolátu tvrdia, že ak by mal existovať „apoštolský úrad“, tak by Pavel nepovzbudzoval k tomu, aby prorokovali, ale aby bol každý apoštol. Lenže, všimnite si pozorne, o akých daroch a o čom hovorí Pavel... ako verím ja: tu sa miešajú hrušky s jablkami...

Ef 4:11 A on dal jedných za apoštolov, jedných za prorokov, jedných za evanjelistov, jedných za pastierov a za učiteľov 12na zdokonaľovanie svätých ku dielu služby, na budovanie tela Kristovho, 13až by sme všetci dospeli v jednotu viery a plného poznania Syna Božieho, v dokonalého muža, k miere dospelosti plnosti Kristovej, 14aby sme už neboli viacej nedospelými, zmietaní vlnami a sem a ta nosení každým vetrom učenia, závratníctvom ľudí, schytralosťou mámiť do bludu, 15ale aby sme hovoriac pravdu v láske rástli v neho v každej veci, v neho, ktorý je hlavou, Kristus, 16z ktorého všetko telo, príslušne dovedna pojené a spolu viazané každým pojivom podávania výživy, podľa pôsobenia v miere jedného každého dielu vzrast tela si pôsobí na svoje budovanie sa v láske.

Ja verím tomu, že apoštol dostáva priame poverenie od Pána, či už osobne alebo zjavením. Výnimkou je Matej, ktorý bol losom zvolený namiesto Judáša Sk 1:15 - 26, lenže ten los bol vybraný Duchom Svätým za účasti apoštolov Pána Ježiša (takáto situácia sa samozrejme v dnešnej dobe nemôže zopakovať). Z toho ako chápem apoštolov: apoštoli zvestovali evanjelium a šírili ho po svete, zakladali zbory a tie aj usmerňovali, vyučovali, napomínali k náprave etc., a ja teda nemôžem vylúčiť, že by aj v dnešnej dobe nemohol prísť apoštol, ktorý bude usmerňovať, šíriť evanjelium, bude vyučovať a napomínať - určite však už nemôže nič pridať do Písma Svätého - ale zopakujem sa, nie každý zo známych apoštolov má v Písme kanonizovaný list.

V každom prípade je všetko a každého potrebné skúmať Duchom lebo len tak sa vyhneme omylu a poblúdeniu, lebo len tak máme šancu skutočne rozlíšiť, či je niekto falošný apoštol, prorok, či falošný učiteľ.

To, že ja osobne nepoznám apoštola alebo tu aj dnes naozaj nie je, neznamená, že by ešte nemohol byť. V Písme naozaj nenájdeme jasnú odpoveď, že „Apoštolský úrad“ je len dočasný, alebo že by vôbec ktorýkoľvek dar Boží bol len dočasný. Zároveň však tvrdím, keďže z Písma je zrejmé, že apoštoli si boli vždy vedomí toho, že sú apoštoli - ak príde skutočný apoštol, bude o tom vedieť on a uverí mu drvivá väčšina kresťanov (lebo to Duchom rozlíšia) - tak tomu verím ja. O ostatných duchovných daroch, teda hovoriť nebudem. Verím v ne rovnako ako písal Selah na stránke s malým rozdielom: verím, že o každom dare ktorý dostaneme by sme mali vedieť (teda ja/ty ako jednotlivec), teda, že Boh nám dá poznať, aký dar sme dostali aspoň natoľko, aby sme ho mohli prosiť o jeho budovanie - ak ho nepoznáme, znamená to, že niekde sme zaostali a tak sme „nedovolili“ Pánovi tento náš dar rozvinúť.

Ak niekto verí inak, tak to vôbec nevadí (pre spasenie to naozaj nie je dôležité), ja som len chcel napísať, prečo verím takto...

Martin Výboch

Martin Výboch

pred 13 rokmi
|

Ďalšie články autora

|

Všetky články

Zaujal ťa tento článok? Chceš sa niečo opýtať? Napíš nám!

Tvoj email bude viditeľný len pre administrátorov. Odoslaním súhlasíš s podmienkami ochrany osobných údajov.
Ak už máš konto, pred odoslaním príspevku sa musíš prihlásiť.
Ak konto nemáš, ale už si nám niečo písal/a, prihlás sa tým istým emailom cez prihlasovaciu stránku a príspevok sa ti automaticky priradí.
    Články
    Duchovné dary
    Traktáty

© 1999-2024 krestan.sk