Login

Načo je táto stránka?

Chceme pomôcť nájsť a vystrojiť pracovníkov do žatvy

Na Slovensku žije obrovské množstvo ľudí, ktorí prežili Boží dotyk, prijali odpustenie hriechov a začlenili sa do nejakého miestneho spoločenstva. Dali sa pokrstiť, podpísali prihlášku a začali žiť podľa jeho pravidiel. Navštevujú zhromaždenia, biblické hodiny, či konferencie. Mnohí prijímajú biblické pravdy výlučne cez kázne a vyučovania. Čítajú Písmo, ale ak sa v kázni vyskytne niečo, čo mu odporuje, príjmu výklad a vysvetlenie od svojho pastora. Chcú slúžiť Bohu, ale ak príde príležitosť, nie sú na to pripravení. Nedokážu viesť človeka k Pánovi, privedú ho teda do zboru, či na skupinku. Spoliehajú sa na to, že pastor, kazateľ, či vedúci to už spraví za nich. Ich život je celkom príjemný a pohodlný. Nečelia pre Pána Ježiša prenasledovaniu, súženiu ani odmietnutiu. Majú dobré vzťahy so svojimi spolupútnikmi, radi sa s nimi stretávajú, ich spoločenstvo je centrom ich kresťanského života. Pre nich táto stránka NIE JE určená.

Pre koho je teda stránka určená?

Hľadáme tých, ktorí čítajú Písmo, modlia sa a sú frustrovaní z toho, že niečo iné vidia v Písme, a niečo iné vo svojom živote. Božiu moc zažili len veľmi výnimočne, majú však veľkú túžbu žiť tak, ako žil Ježiš a jeho prví učeníci. Kedykoľvek sa však rozhodnú začať, niečo ich zastaví. Najčastejšie narazia na odmietnutie a nepochopenie od ľudí vo svojom spoločenstve. Nechápu, ako niekto môže žiť ako pohan a pritom sa tváriť ako kresťan. Hnevá ich, že v cirkvi nevedia využiť svoje dary, rozpor medzi Písmom a ich životom ich privádza do zúfalstva.

Ako tomu pomôže krestan.sk?

Na Slovensku žije veľa učeníkov a nasledovníkov Pána Ježiša. Mnohí však nie sú viditeľní a rozpoznaní cirkvou, lebo do dnešných cirkevných štruktúr nezapadajú. Ich život je svedectvom o tom, že Pána Ježiša milujú, poznajú a nasledujú. V miestnych spoločenstvách však často nedostanú príležitosť, dokonca sú veľakrát prenasledovaní, či vylúčení. Avšak nie pre hriech, či nejaké nebiblické učenie, ale hlavne pre kritiku, že cirkev nežije podľa Písma a z toho vyplývajúce veci. Vo svojich domoch často hostia malé skupinky podobných ľudí, prípadne slúžia núdznym a odmietnutým. Rozumejú evanjeliu, vedia ho vysvetliť, vedia sa modliť za chorých, vedia, čo robiť, keď treba niekoho oslobodiť a toho, čo uverí vedia aj pokrstiť a viesť ďalej. Toto sú ľudia, ktorí majú živé každodenné svedectvá s Pánom a ich charakter spĺňa biblické požiadavky pre starších.

Čo je naša úloha?

Oslovíme takýchto učeníkov a tých, ktorí budú ochotní, zobrazíme v mape. Každý, kto sa chce stať Pánovým učeníkom, bude ich môcť vyhľadať vo svojom okolí, a oni mu pomôžu postaviť sa na nohy, vystrojiť sa a vykročiť do žatvy. Kto má nedostatok v nejakom dare, môže vyhľadať učeníka, ktorý mu tým darom poslúži.

    Duchovné dary

© 1999-2023 krestan.sk