Login
Ako verím

Ako verím

Martin Výboch

Séria o tom, čomu verím, a ako som k tomu dospel.

1. Úvod

2. Viera

3. Deti a slaboduchí

4. Apoštolský úrad

5. Biblia, resp. Božie Slovo

6. Naše snaženie a mŕtviť skutky tela

7. Duchovný domov

8. Večera Pánova

9. Krst

Ako verím - 8. Večera Pánova

Ako verím - 8. Večera Pánova

Pôvodne som si myslel, že príspevky „Ako verím“ sú už uzavreté, ale prečo by mali byť, keď mi Pán dáva stále nové poznania :-) a každé to nové poznanie je zároveň svedectvom, ako zvrchovane náš Pán koná a aký je zvrchovaný v každej oblasti. Takže, ak to niekoho zaujíma, poviem vám, ako ma Pán previedol k pochopeniu toho, ako má vyzerať Večera Pánova.

Na začiatok musím povedať, že ako bývalému katolíkovi mi bolo istým spôsobom vštiepené učenie o tom, že sa oblátka premieňa na pravé telo nášho Pána. O eucharistii nebudem vypisovať, lebo dosť už bolo povedané na tejto stránke inými autormi a tak sa budem viac venovať evanjelickej teológii a tomu, ako mi Pán ukázal, kde je pravda.

Tí čo neviete, tak poviem, že aj evanjelicky katechizmus hovorí o pravom tele a pravej krvi, čo by nebolo zlé, lebo skutočne Ježiš obetoval pravé telo a pravú krv, ale určite to neznamená, že na Večeri Pánovej konzumujeme pravé telo a pravú krv nášho Pána Ježiša Krista.

Za celé obdobie, odkedy som vstúpil do ECAV som bol tuším 2 x na VP (presne si to nepamätám), ale presne si pamätám na to, keď som mal prvý krát Večeru Pánovu tak, ako to učí evanielikálne spektrum (odvíjajúce sa od Zwingliho poznania). Priznám sa, že keďže som nemal jasno v tom, nakoľko je to pravé telo a pravá krv, skrátka som to vo svojej hlave radšej neriešil. Nejako som sa spoliehal na indície z Písma, keď Ježiš hovorí - Ja som dvere (Ján 10:9) a aj články na tejto stránke od Selaha a iné evanjelikálne teológie... takže, skrátka mi tak nejako prišlo ako správne, považovať za správnu Večeru Pánovu podľa Zwingliho. Ale, keď som čítal slová z Jánovho evanjelia, vždy na mňa došla pochybnosť - a naozaj je to Pane tak?

Musím povedať, že po mojom krste, kedy som mal prvý krát Večeru Pánovu, tak ako aj teraz úplne s istotou verím, že správne, bol prítomný náš Pán. Duch Boží ma prikryl dekou a ja som cítil, že to Pán Ježiš je ten, ktorý je v našom kruhu ako Veľkňaz a Pán - a takto som to odvtedy prežíval viac krát. No stále bola vo mne drobná neistota - skutočne je to tak? Nejem pravé telo a nepijem pravú krv v zmysle premeny - či už duchovnej, či fyzickej? Viete hovorili sme o tom aj s manželkou a nemali sme jasno, ako sa postavíme k tomu, keď bude opäť u nás v kostole VP. Býva to párkrát do roka a tak som to odložil... povedal som manželke: veď dovtedy nám Pán dá vedieť, ako sa máme zachovať - a aj dal... teda dokonca skôr, ako by som sa skutočne musel pýtať.

Jedného dňa manželka nahlas čítala (opäť) Jána, kde Ježiš hovorí o pravom tele a pravej krvi a naraz nám obom Pán odpovedal:

To povedal v synagóge učiac v Kafarnaume. Vtedy mnohí z jeho učeníkov počujúc to povedali: To je tvrdá reč; kto ju môže počúvať?! Ale Ježiš vediac sám v sebe, že jeho učeníci repcú preto, povedal im: To vás pohoršuje? A čo, keby ste videli Syna človeka vystupovať hore, kde bol prv? Duch je, ktorý oživuje; telo nič neosoží. Slová, ktoré vám ja hovorím, sú duch a sú život.

Ján 6,59-63

Viete až toto pochopenie ma presvedčilo, že Ježiš nehovoril o veciach telesných ale o veciach duchovných, preto tomu toľký neporozumeli a nerozumejú doteraz. A tak od toho okamihu som žil v radostnom presvedčení, že už viem ako to Pán myslel. Že pri Večeri Pánovej nie je prítomný ako hlavný chod, ale ako Veľmajster a Pán. A tak posilnený týmto novým poznaním som aj začal hovoriť (hlavne v tom čase katolíkom), že ich eucharistia je len jedno veľké nepochopenie Pána. Ale viete, ak vediete duchovný boj a ste človek ako ja (neverník jeden), tak sa prihodí, že sa opäť zľaknete, či naozaj stojíte v pravde? Toľko ľudí okolo verí a dokonca vám povedia, že to vy máte strašne slabú vieru, keď neveríte, že oblátka a víno sa premieňa na telo a krv, že síce pevný vo svojom presvedčený predsa len bolo vo mne čosi v neistote. Ale nie na dlho, lebo Pán mi dal milosť aj v tejto veci a keď som nedávno čítal v 5. knihe Mojžišovej:

Len buď silný, aby si nejedol krvi, lebo krv je dušou, a preto nebudeš jesť duše s mäsom. Nebudeš jej jesť; na zem ju vyleješ ako vodu. Nebudeš jej jesť, aby ti bolo dobre i tvojim synom po tebe, keď budeš robiť to, čo je pravé v očiach Hospodinových.

5. kniha Mojžišova 12:23-25

V tej chvíli som si spomenul slová:

Preto ja súdim neznepokojovať tých, ktorí sa z pohanov obracajú k Bohu, ale napísať im, aby sa zdŕžali od poškvŕn modiel a od smilstva, od zaduseného a od krvi.

Skutky 15:19-20

Boh dobre vedel, prečo zdržiavať sa krvi zostalo aj v Novej Zmluve.

Viete, neviem, či si to každý, kto bude tieto riadky čítať a nemá v tejto veci jasno uvedomí, ale ak by sa víno premieňalo na pravú krv (teda v zmysle víno krv), tak by šiel Boh proti svojim vlastným slovám a to nie je možné, tak Boh skutočne nekoná.

Vďaka Pane za to, že si mi dal toto poznanie. Amen    

A ozaj ešte doplním pre tých, kto by náhodou chcel argumentovať tým, že sa stali prípady, že sa premenila oblátka na mäso. Áno, verím tomu a bolo to od zlého, lebo je napísané:

Lebo povstanú falošní kristovia a falošní proroci a budú činiť divy a zázraky, aby zviedli, ak by bolo možné, aj vyvolených.

Mar 13:22

Martin Výboch

Martin Výboch

pred 13 rokmi
|

Ďalšie články autora

|

Všetky články

Zaujal ťa tento článok? Chceš sa niečo opýtať? Napíš nám!

Tvoj email bude viditeľný len pre administrátorov. Odoslaním súhlasíš s podmienkami ochrany osobných údajov.
Ak už máš konto, pred odoslaním príspevku sa musíš prihlásiť.
Ak konto nemáš, ale už si nám niečo písal/a, prihlás sa tým istým emailom cez prihlasovaciu stránku a príspevok sa ti automaticky priradí.
    Články
    Duchovné dary
    Traktáty

© 1999-2024 krestan.sk