Login

Pravidlá pre používanie fóra

Aby sme predišli nežiaducim javom v diskusii, určili sme si isté pravidlá, ktoré v diskusiách dodržujeme navzájom. Tak bude vo svetle jasné, prečo niektoré komentáre budú zmazané, alebo prečo budú niektorí diskutujúci blokovaní.

  1. Kto prichádza ku mne, nevyhodím ho. (Jn 6.37) Každý, kto vstupuje do diskusie s postojom, že túži prísť bližšie k Pánovi, je vítaný. Ak ale prichádza so zabetónovaným názorom presadzovať ho a nie je ochotný skúmať pravdu, dostane blok. Kto prichádza s otázkou, s prosbou o radu, pomoc či o modlitby alebo chce podať svedectvo zo života s Ježišom, zaradí svoj príspevok do príslušnej kategórie podľa obsahu. Ak má na srdci niečo iné, vyberie si kategóriu Iné.

  2. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. (Mt 23.39) Každý, kto píše do diskusie slová, ktoré dostal od Pána a nie svoje vlastné, je vítaný. Kto by však prichádzal prezentovať svoju denomináciu a jej učenie, alebo by chcel mudrovať, filozofovať, môže očakávať stopku.

  3. Pokoj ľuďom dobrej vôle. (Lk 2.14) Každý, kto naozaj chce diskutovať pokojne a pokorne pred tvárou Božou, je medzi nami vítaný. Ak však sám klame, či už vedome alebo nevedome, napríklad i sám seba, a po niekoľkých napomenutiach neprijme slová, ktoré mu súrodenci adresujú, nech sa zmieri s tým, že z verejnej diskusie bude odsunutý do súkromnej komunikácie. Ak má naozaj dobrú vôľu, bude mu to stačiť. Aj irónia a sarkazmus môžu prispieť k nedorozumeniu. Každý by mal zvážiť ich použitie skôr ako niečo odpublikuje.

  4. Vtedy prišli farizeji a radili sa, ako by Ho podchytili v reči. (Mt 22.15) Príchodzí, ktorí sa budú takto klasifikovať, hoci aj v pretvárke, dostanú okamžite blokáciu, pretože my sa odmietame hádať. To isté sa samozrejme týka aj jednoznačne nenávistných prejavov v komentároch, kde sú napríklad vyhrážky, osobné urážky, znevažujúce či diskriminačné poznámky voči tretím osobám, vrátane samotných diskutujúcich, ale aj príspevkov podnecujúcich k akejkoľvek forme nenávisti.

  5. Proste a dostanete; hľadajte a nájdete; klopte a bude vám otvorené. (Mt 7.7) Ak ste prišli hľadať odpovede na nejaké konkrétne otázky, dajte si najskôr tú námahu, aby ste si vyhľadali v už zadaných otázkach, či práve tá vaša téma už nebola raz preberaná. Prejavujte úctu ľuďom, ktorí sa unúvajú zodpovedať na otázky. Ich čas považujte za hodnejší svojho času. Aj keď už bude rozobratých množstvo tém, dajte si tú námahu a hľadajte usilovne ako tá žena, ktorá stratila mincu. Prečítajte si diskusné príspevky na fóre k danej téme skôr, než sa začnete pýtať. V opačnom prípade môže byť Vaša otázka vymazaná.

  6. Nič nad to, čo je napísané. (1Kor 4.6) Každý, kto prichádza do diskusie, nech si je vedomý, že sa nebudeme venovať komentátorom, ktorí by chceli zachádzať nad Písmo. Tento bod je tiež ale aj o tom, že diskusia sa bude viesť výlučne k začatej téme, bez zbytočných odkazov, myšlienok, komentárov. Nepustíme ju bez uzdy uberať sa rôznymi smermi.

  7. Kto nezhromažďuje so mnou, rozptyľuje. (Mt 12.30) Každý, kto prichádza s cieľom obohatiť súrodencov v mene Pánovom, je v diskusii vítaný. Kto prichádza rozptyľovať a okrádať o čas, či pokoj, bude blokovaný.

Verte, že vo väčšine prípadov je zjavné už pri prvom príspevku komentujúceho, či zapadajú do týchto bodov. Pretože z plnosti srdca hovoria ústa. Častokrát sa to prejaví napríklad na jedinom, na pohľad nepatrnom, slovíčku v príspevku. Nemienime strácať čas s tými, ktorí prichádzajú v pýche so svojim neoblomným srdcom, tvrdou šijou a zabetónovaným postojom a už vopred sú nastavení odmietnuť akúkoľvek odpoveď. Vykupujeme čas, pretože Pán je blízko.

    Duchovné dary

© 1999-2023 krestan.sk