Login

Reakcia na video: Japonský ateista a gangster radikálne premenený po stretnutí s Ježišom v Japonsku

Reakcia na video: Japonský ateista a gangster radikálne premenený po stretnutí s Ježišom v Japonsku

Natrafil som dnes na jedno video s bombastickým titulkom. Keďže ma zaujíma každá udalosť, kde Boh nadprirodzene koná, zvlášť v národoch, ktoré sú dlhodobo uzavreté, alebo kde sa nedarí kázať evanjelium, musel som si ho pozrieť.

Starostlivo som vstrebal celý rozhovor, no zistil som, že zápasím s pochopením pravej podstaty evanjelia, ako ho opisuje. Je zvláštne, že tam nie je žiadna priama zmienka o Ježišovi alebo o kľúčovom koncepte zmierenia cez Neho. Prezentácia jeho „evanjelia“ sa zdá byť trochu nejednoznačná, často sa odvoláva na Boha a cirkev, ale nevyjadruje jasne jadro posolstva evanjelia, ako ho chápem ja.

Prirodzene, oslavujem vždy, keď sa niekto odvráti od hriechu. Nespochybňujem jeho duchovnú premenu; skôr ma zaujíma, či toto zovšeobecnené rozprávanie pramení z jeho tréningu v Californii, ktorý spomina.

Svojmu bratovi a všetkým, ktorí sa stretávajú s týmto posolstvom, posielam pozvanie: Usilujme sa úprimne o nezriedený základ evanjelia a prijmime jeho hlboký význam, ako o ňom v závere hovorí.

Skutočný význam a čistý základ evanjelia

Skutočný význam a čistý základ evanjelia možno zhrnúť do základného posolstva kresťanstva, ktoré sa sústreďuje na život, smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista pre spásu ľudstva. Tu sú kľúčové prvky:

 1. Láska k Bohu: Evanjelium začína predpokladom, že Boh miluje svet (Ján 3:16). Je to posolstvo o Božej bezpodmienečnej láske k ľudstvu, napriek našim chybám a hriechom.

 2. Hriech a odlúčenie: Biblia učí, že všetci ľudia zhrešili a postrádali Božiu slávu (Rimanom 3:23), čo má za následok odlúčenie od Boha. Toto oddelenie nie je to, čo si Boh pre nás želá.

 3. Ježiš Kristus – Božie riešenie: Boh poslal svojho jediného Syna, Ježiša Krista, na svet, aby preklenul túto priepasť. Ježiš, ktorý je zároveň plne Bohom a zároveň plne človekom, žil bezhriešnym životom a obetoval sa ako dokonalá obeť za hriechy všetkých ľudí smrťou na kríži (1Pt 2:24).

 4. Vzkriesenie: Evanjelium hlása, že Ježiš na tretí deň vstal z mŕtvych, čím demonštruje svoje víťazstvo nad hriechom a smrťou (1. Korinťanom 15:3-4). Toto je ústredné miesto kresťanskej viery, ktorá ponúka nádej na večný život s Bohom.

 5. Viera a pokánie: Odpoveď, ktorú vyžaduje evanjelium, je viera (viera v Ježiša Krista ako Pána a Spasiteľa) a pokánie (odvrátenie sa od hriechu) (Skutky 20:21). Spasenie je darom od Boha skrze vieru v Ježiša Krista, nie výsledkom ľudského úsilia alebo dobrých skutkov (Efezanom 2:8-9).

 6. Veľké poverenie: Evanjelium nie je len posolstvo, ktoré treba prijať, ale aj zdieľať. Ježiš poveril svojich nasledovníkov, aby išli do celého sveta a hlásali evanjelium a robili učeníkov zo všetkých národov (Matúš 28:19-20).

 7. Jednota a láska medzi veriacimi: Evanjelium vyzýva k jednote medzi kresťanmi, odrážajúc lásku a jednotu v Božej trojici (Ján 17:21-23). Táto jednota je svedectvom svetu o Božej láske a premieňajúcej moci.

„Čistým základom“ evanjelia je teda posolstvo o Božom pláne vykúpenia prostredníctvom Ježiša Krista, ktorého cieľom je obnoviť narušený vzťah medzi Bohom a ľudstvom, vedúci k životu premenenému Jeho láskou a milosťou a zdieľanému v spoločenstve s ostatnými. Toto posolstvo je ústredným prvkom kresťanskej viery a tvorí základ kresťanskej jednoty a poslania vo svete.

Erik Meliška

Erik Meliška

pred 4 týždňami
|

Ďalšie články autora

|

Všetky články

Zaujal ťa tento článok? Chceš sa niečo opýtať? Napíš nám!

Tvoj email bude viditeľný len pre administrátorov. Odoslaním súhlasíš s podmienkami ochrany osobných údajov.
Ak už máš konto, pred odoslaním príspevku sa musíš prihlásiť.
Ak konto nemáš, ale už si nám niečo písal/a, prihlás sa tým istým emailom cez prihlasovaciu stránku a príspevok sa ti automaticky priradí.
  Články
  Duchovné dary
  Traktáty

© 1999-2024 krestan.sk