Login

Cti svojho otca i svoju mať

Cti svojho otca i svoju mať

Mat 15:3 A on odpovedal a riekol im: Prečo aj vy prestupujete prikázanie Božie pre svoje podané ustanovenie? 4Lebo veď Bôh prikázal a povedal: Cti svojho otca i svoju mať, a: Kto by zlorečil otcovi alebo materi, nech zomrie! 5Ale vy hovoríte: Ktokoľvek by povedal otcovi alebo materi: Dar Bohu je to, čím by som ti mohol pomôcť, a nebude ctiť svojho otca alebo svojej matere. 6A tak ste zbavili prikázanie Božie moci pre svoje podané ustanovenie.

Verím, že tieto riadky budú na požehnanie mnohým z vás, ktorí prežívate veľké zápasy práve so svojimi najbližšími (presnejšie rodičmi). Dobre viem a nie len z vlastnej skúsenosti, že nejeden môj súrodenec prežíva obrovské duchovné zápasy a prežíva obrovské nepochopenie práve pri svojich rodičoch a ja sa dnes budem venovať výhradne tejto téme... a pokúsim sa z milosti nášho Pána a za pomoci Jeho Ducha a Jeho Slova upokojiť a povzbudiť tých, ktorí sú skrúšení srdcom.

Sami doma s manželkou prežívame už pár dní veci, ktoré veľmi bolia a ktoré nás vedú do takej pokory a zlomenosti, že už sa nedokážeme upínať na akýkoľvek pozostatok našej vlastnej sily a zostáva nám už len volať a plne sa spoliehať na nášho nebeského Ocka. Verím, že príde čas, kedy vám napíšem podrobnejšie, čo sa to u nás doma odohráva, lebo verím, že na konci toho všetkého sa oslavy náš Pán Ježiš Kristus (a už sa aj)... ale duchovný boj pokračuje a zdá sa, že graduje... a tak kým sa diabol metá a strieľa svoje jedovaté šípy, my budeme z Božej milosti stáť na pevnej skale, ktorou je náš Spasiteľ.

Mat 10:34 Nedomnievajte sa, že som prišiel dať pokoj na zem; neprišiel som dať pokoj, ale meč. 35Lebo som prišiel rozdeliť človeka proti jeho otcovi a dcéru proti jej materi a nevestu proti jej svokre, 36a nepriateľmi človeka budú jeho domáci. 37TEN, KTO MÁ RADŠEJ OTCA ALEBO MATER AKO MŇA, NIE JE MA HODNÝ; A KTO MÁ RADŠEJ SYNA, ALEBO DCÉRU AKO MŇA, NIE JE MA HODNÝ;

Prečo teda toľko kresťanov prežíva tak obrovské útoky a zranenia práve od svojich najbližších - teda i rodičov? A kedy a prečo to vôbec vzniklo? Pozrieme sa v úvode do sveta: predpokladám, že nejeden z vás sa už stretol s tým, ako mu niekto z ľudí (priateľov, či známych) povedal, že im takmer, resp. ako im svokrovci/rodičia zničili manželstvo... neraz počujeme aj vo svete o tom, ako ťažko sa hľadá vzťah medzi staršou a mladšou generáciou... Prečo to je?... iste, vo svete je to o tom, že celý svet hynie a celý svet je tak skazený hriechom, že každá jedna oblasť tohto sveta je len horšia a horšia... lenže tieto problémy vznikajú aj tam, kde do života vstúpil Boh a tu sa poďme pýtať, prečo sa to deje?

Ten hlavný problém spočíva v skutočnosti, že muž/žena má problém opustiť svojich rodičov a vstúpiť do dospelosti a rodič?... ten má zas problém pustiť svoje dieťa. No toto je len jeden problém... je ich oveľa viac... Často je to o tom, že deti sa pre rodičov stanú bohovia, lebo neexistuje medzi nimi vzťah muž - žena, a keď dieťa odrastie ostane prázdnota... Teraz nehovorím len o rozpadnutých manželstvách... hovorím aj o manželstvách, ktoré navonok fungujú, ale drží ich pohromade buď len vzájomná závislosť, rezignácia, alebo áno deti... lenže ten zásadný problém spočíva veľmi často v tom, že rodičia bez Boha nedokážu milovať svoje deti skutočnou odovzdanou láskou, láskou ktorá slúži a dáva, láskou, ktorá nič nepýta... tak ako každý hriech je dôsledkom nášho sebectva, tak aj láska a rodičovstvo bez Boha sú poznačené sebectvom a egoizmom... oni nevidia, lebo sú duchovne slepí a nenávidia aj vašu vieru v Boha (žiaria lebo na prvom mieste máte iného)... potom je pochopiteľné, že im vadí, že rozprávame o Bohu a vidia nás svojimi očami ako nevďačných a nemilujúcich odpadlíkov.... a prečo?

Pretože ich láska požaduje náhradu a úplnú poslušnosť za to, že sa starali... netúžia po skutočnej láske, oni vyžadujú poslušnosť, a tak sami často operujú Božími prikázaniami, ktoré zbavili Božej moci pre svoje podanie. Už neakceptujú, že prvé prikázanie znie: 5M 6:5 Milovať budeš Hospodina, svojho Boha, celým svojím srdcom a celou svojou dušou a celou svojou silou! Už neakceptujú, že Boh povedal: 1M 2:24Preto opustí muž svojho otca a svoju mať a bude ľnúť ku svojej žene, a budú jedno telo. Nie, toto telesným rodičom bez Boha nevonia a tak povedia: Cti svojho otca a svoju mať, ale v skutočnosti majú na mysli: poslúchaj a slúž podľa toho, ako my chceme, aj keby si Boha mal zaprieť a to do konca našich dní...

A teraz si položme otázku: Porušil Ježiš Božie prikázanie?, keď Mu povedali: Hľa, tvoja matka i tvoji bratia i tvoje sestry ťa vonku hľadajú (Mar 3:32) a Mar 3:33 A on im odpovedal: Kto je moja matka, a kto sú moji bratia? 34A obzrúc sa dookola po tých, ktorí sedeli vôkol neho, rečie: Hľa, moja matka a moji bratia! 35Lebo ktokoľvek by činil vôľu Božiu, ten je mojím bratom, mojou sestrou i matkou.

Pripomeniem vám jedno tajomstvo: ak sme prijali Ježiša Krista za svojho osobného spasiteľa, stali sme sa deti nebeského Otca a na to, aby sme sa mohli narodiť znovu, museli sme zomrieť... teda naši telesní rodičia sú rodičmi mŕtvych, ale my sme živí... Kto je moja matka a kto je môj otec? Mat 23:9 A svojím otcom nenazývajte nikoho na zemi, lebo jeden je váš Otec, ten, ktorý je v nebesiach.

Viete to nie je o tom, že máme odsúdiť a nemilovať svojich telesných rodičov, že ich nemáme mať v úcte a milovať ich za to, čo pre nás urobili (aj naši rodičia sú nám darom Božím)... Ale na prvom mieste je: milovať budeš svojho Boha, celým svojím srdcom a celou svojou dušou a celou svojou silou! Milovať svojich rodičov neznamená, že sa im podvolíš a že pôjdeš proti Bohu, lebo im nevyhovuje, lebo oni si tak želajú a už vôbec nie, ak sú bezbožní, lebo čo má tma spoločné so svetlom? Aj v prípade, že sú tvoji telesní rodičia znovuzrodení, opustíš raz svoju matku a svojho otca a pripojíš sa k žene/mužovi a tvoji telesní rodičia sa stávajú tvojimi súrodencami v Kristu... a keď sú matkou a otcom tak preto, že skrze ich ovocie lásky vidíš svojho nebeského Otca (Gal 4:1 Ale hovorím: Po celý čas, dokiaľ je dedič nedospelý, v ničom nie je rozdielny od sluhu, hoci je pánom všetkého; 2ale je pod tútormi a pod správcami, až do času, ktorý určil otec).

A keď nerozumejú a nechcú prijať, že už nie si ich dieťa? Potom im žehnaj a modli sa, aby našli pravdu - aby našli Boha... no nie zaprieť Boha, nie zaprieť svojho nebeského Otca, lebo to nie je: „cti si otca a matku svoju“, ale to je len podanie, ktoré stratilo Božiu moc... Lebo som prišiel rozdeliť človeka proti jeho otcovi a dcéru proti jej materi a nevestu proti jej svokre, a nepriateľmi človeka budú jeho domáci. Nebojte sa milovaní,

Boh je dobrý Otec a milujúci láskou, ktorá neochladne, láskou, ktorá sa dáva a nič nechce ak len nie lásku... Milujte svojich telesných rodičov a žehnajte im, aj keď vás budú preklínať, modlite sa za nich, aj keď vám budú ubližovať a stojte pri nich, aj keď sa budú oddeľovať... Že nevidia vašu lásku? Tak za ňu proste Pána... že cítia sklamanie a odvrhnutie, lebo milujete Boha a máte Ho na prvom mieste? Nech vás to netrápi... Boh je verný a môžeme sa nádejať, že má pripravený plán aj pre nich... Ale nenechajte sa zviazať ich telesným pohľadom a nedajte moc ich zlorečeniu, nedajte moc ich poviazaniu a ich preklínaniu, ktoré si nesú dovtedy, kým sami neodovzdajú svoj život Pánovi... Bez Boha sú bezbožníci a bez Boha sú už len rodičia toho mŕtveho tela, ktoré zahynulo vtedy, keď sme odovzdali svoj život Pánovi Ježišovi a stali sme sa tak synmi živého Boha. Cti otca a matku svoju znamená: MILUJTE ICH! A aká to je láska, keď im nepoviete pravdu - hoci ju aj nebudú chcieť a vedieť prijať?... a hnevajte sa, ale nech nad vaším hnevom nezapadá slnko (Ef 4:24).

Drahý náš nebeský Otecko: ja Ťa prosím o to, aby si v nás budoval lásku, aby všetko, čo nám naši blízki (hoci aj nevedomky) robia nezatvrdilo naše srdcia a aby sme boli pripravení dobrorečiť a žehnať aj tam, kde nás chce pohltiť tma... nech nemá nad nami moc tma, ktorá prichádza skrze našich príbuzných, ale nech Tvoje svetlo pretne a vyženie mečom toho zlého, ktorý si používa na svár našich blízkych, ktorý je večný luhár a vrah od počiatku... Otec, tvoje svetlo je mocnejšie, než najtemnejšia tma a nedovoľ ani nám, svojim deťom, aby sme Tvoje svetlo zradili a podľahli tme. O to ťa prosím v mene Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa... nech sa oslávi tvoje sväté Meno! Amen

Martin Výboch

Martin Výboch

pred 12 rokmi
|

Ďalšie články autora

|

Všetky články

Zaujal ťa tento článok? Chceš sa niečo opýtať? Napíš nám!

Tvoj email bude viditeľný len pre administrátorov. Odoslaním súhlasíš s podmienkami ochrany osobných údajov.
Ak už máš konto, pred odoslaním príspevku sa musíš prihlásiť.
Ak konto nemáš, ale už si nám niečo písal/a, prihlás sa tým istým emailom cez prihlasovaciu stránku a príspevok sa ti automaticky priradí.
    Články
    Duchovné dary
    Traktáty

© 1999-2024 krestan.sk