Login

Ako čítať Bibliu?

Ako čítať Bibliu?

V úvode by som chcel povedať, že ja tu nejdem písať nejaké veľké rady pre kresťanov, ktorí už objavili, že v Biblii nám zanechal náš Boh všetko, čo potrebujeme pre život. Skôr sa zameriam na tých, ktorí sa ešte nepustili do čítania a tiež tých, ktorí síce stále neuverili v Boha a neprijali Ježiša za svojho spasiteľa, ale rozhodli sa hladať pravdu, nech už je (z ích pohľadu) akákoľvek... a tu sa zastavím, teda tu poviem to „a)“

Ako verí prakticky každý kresťan (neskôr vysvetlím, prečo hovorím prakticky každý) považuje celú Bibliu za Bohom vdýchnuté a Bohom inšpirované Slovo... jednoducho povedané: Bibliu písal Boh... dôkaz? Samotná Biblia je technicky napísaná niekoľkými autormi, v rôznych storočiach pred Kristom, i po ňom a ak ju prečítate od začiatku do konca, napriek tomu budete mať pocit, že ju písal jeden autor... a tak aj je... naozaj je táto skutočnosť možná len preto, že ju písal sám Boh.

Za „b)“ táto kniha vyžaduje istý postup... keďže jej Autor je v skutočnosti sám Stvoriteľ, potom je aj pochopiteľné, že inteligencia Jeho stvorenia (teda nás ľudí) nemôže presiahnuť tu Jeho inteligenciu... čo to znamená? Je obrovské množstvo ľudí, ktorí začali čítať Bibliu (vrátane mňa samého do istého okamihu) a nerozumeli jej... bola to pre nich ťažká kniha a nedokázali sa prekusnuť cez rôzne množstvo strán... Táto kniha totiž vyžaduje to, aby ju vykladal sám Boh a to cez Ducha Svätého... Čo to znamená v jednoduchosti? Poviem to takto: ku knihe Stvoriteľa je potrebný istý rešpekt, nazvime to bázeň, úcta... ale v každom prípade ak aj neveríme v Boha... v okamihu ak pristúpime k tejto knihe tak, že si chceme potvrdiť svoju "pravdu", Autor knihy (Boh) nás veľmi ľahko môže a často sa tak naozaj deje, nechať v tom, s akým srdcom sme k nej pristúpili... teda v tom prípade... si skutočne môžeš prečítať celú Bibliu a tá kniha pre teba nebude na život... nič ti nedá a naopak... môže ťa aj zatvrdiť v tvojej mylnej predstave... Boh je Boh a môže aj takéhoto človeka zlomiť a premeniť a z Jeho milosti viem, že aj to sa stalo... ale kľudne to môže byť tvoj posledný klinec do večného zatratenia a večného neobjavenia pravdy.

Práve preto odporúčam... ak sa už rozhodneš, že ideš čítať túto knihu... hoci aj neveríš v Boha, preskúmaj svoje srdce, či si chceš potvrdiť svoje postoje a svoje odmietnutie Boha alebo ti naozaj záleží na tom, že chceš spoznať pravdu, nech už by bola akákoľvek... ak ideš s plnými rukami, tak do nich sa naozaj už nič nezmestí... ale ak si k tej knihe sadneš s túžbou poznať pravdu, ako verím... skutočne ti Boh dovolí nazrieť, alebo ti dá pochopiť všetko, čo potrebuješ pre večný život...

Prečo to píšem? Nedávno som dostal otázku od veľmi blízkej osoby, ktorá sa rozhodla si Bibliu prečítať... „prečo sa sa vy kresťania nezhodujute a rôzne si vykladáte verše a celé state z Písma“... to je riadna pecka, lebo žial je to istým spôsobom aj pravda, ale existuje odpoveď, ktorá úzko súvisí s tým, čo som už písal:

Je to o postoji srdca... teda zopakujem: ak niekto začne čítať Bibliu s tým, že si chce potvrdiť, že Boh neexistuje a že všetko je len báchorka, potom ťa veľmi ľahko môže Boh v tomto tvojom omyle ponechať... Ďalší problém je, ak ponecháme aby nám Bibliu vysvetloval iný človek a sami nebudeme skúmať a prosiť Boha o potvrdenie, či vyvrátenie toho, či oného výkladu... opäť sa vynasnažím to povedať čo najjednoduchšie: Ak verím na prvom mieste človeku (nech si už hovorí pápež, svätý ten/onen, ale aj pastor zboru, kňaz, starší brat etc., etc.) a mám k nemu takú dôveru, že nepotrebujem to, čo mi vykladá, konfrontovať pred Bohom... potom veľmi ľahko upadnem do bludneho učenia... ešte inak:

Často to totíž vôbec nezačína tým, že by ťa niekto chcel pomýliť... nie! má dobre úmysly, ale človek je človek a teda aj človek so svojími slabosťami... skúsme si to predstaviť... stal som sa uznávaný kazateľ a teraz za mnou príde môj mladší brat v Kristu a ja nemám páru o tom, čo sa ma pýta... tak moc si túžim zachovať svoje postavenie, že sedím a rozjímam nad Písmom... furt nepočujem jasnú odpovedď od Pána a tak si to nejako rozumovo vysvetlím... vyskúmam to a príde mi to tak nejako logické... v skutočnosti stačilo povedať, vieš bratu: toto nemám od Pána a neviem ti to vysvetliť, ale poďme sa modliť spoločne... ale ja sa upnem na to, lebo pýcha ma oklame a budem robiť naozaj všetko preto, aby som to vysvetlil... a pomýlim seba a aj teba... potom sa to už len nabaľuje...

Čo teda poviem... Duch Svätý vysvetluje Písmo vždy rovnako! Neexistuje, že by jeden kresťan dostal od Boha to a druhý iné pri tej istej veci... lenže Boh nikdy nedá plné poznanie jednemu človeku, lebo by sa nadúval (nezvládol by to)... preto sme ako je i napísané - rôzne údy jedneho tela a máme sa dopĺňať... iste, môže byť rôzna hĺbka poznania a jeden sa k tomu istému poznaniu môže dostať akoby z opačnej strany, resp. z iného postoja otázky... ale odpoveď od Ducha Svätého bude vždy taká, že si neprotirečí!!!

Ale... ak niekto dá na výklad človeka, vysvetlenie, ktoré mu jeho „cirkev“, zbor, spoločenstvo „natlačí“ do hlavy a on preto, že sa cíti v tomto spoločenstve výborne (teda predovšetkým v spoločenstve ľudí), nepotrebuje konfrontovať a skúmať Duchom, či je to pravda... áno... potom naozaj vzniká to, čo ľudia vo svete vidia, ako odporovanie si a rôzny výklad Písma... ako sa dá tomuto zabrániť? Jedine tak, že každý jeden sa bude upínať a prosiť Boha o vysvetlenie Jeho slov... a potom nie je problém ani počúvať kázne bratov... ale nie, že brat je požehnaný a isto má pravdu... ale počúvať a ak Duch Svätý ti dáva pokoj... brat hovorí z Ducha a to je v pravde... ak ťa niečo máta... minimálne si to predtým napr. videl inak... to už je čas v modlitbách dávať pred Boha a istotne nie to prijať okamžite (hoci sa aj ukáže, že to je pravda)...

To znamená asi toľko: ak ti niekto povie, že sa istotne v Písme nezmýlil a všetko, čo pozná je 100% pravda atreba ju prijať... preč od takého lúhara bez bázne pred Hospodinom!! Každý človek sa môže pomýliť, ale nie Boh... no na druhej strane, ak ti raz povie Pán a veríš tomu, že to bol On, že toto je takto... tak aj stotisíc ľudí ti môže povedať opak a ty budeš pevne stáť, lebo vieš, že to bol Boh, kto ti povedal: to sa stalo Jánovi Husovi, Martinovi Lutherovi etc... vedeli, že to čo dostali, je od Boha a neustúpili pre bázeň pred Ním... Husa to stálo pozemský život... No na druhej strane... aj tak došlo k omylom... ani Martin Luther nedokázal a ani nedostal plné poznanie a keďže nebol dosť zlomený láskou, ale zjavne ho pýcha premohla (nesúdim, len podľa dochovaného ovocia sa domnievam)... aj on a následne postupne aj to, čo ho následovalo sa postupne dostalo do slepej uličky rôznych falošných učení... to sa netýka len jeho... takto vnímam aj seba samého a mal by sa každý kresťan tak vnímať... teda ako toho, kto môže niečo spackať a zle pochopiť... avšak!!... ak verím, že to čo som dostal poznané od Pána je od Neho... nepoložím to, ani keby ma mučili, či chystali sa ma zabiť... zradil by som Boha... a verím, že ak som niekde v blude... On sám to napraví a postaví mi do cesty niekoho, cez koho to pochopím a uverím (dobrý príklad je v mojom živote moja súbežna viera v Boha a zároveň v evolúciu – Boh naozaj musel postaviť takého človeka, ktorému som uveril a až od toho okamihu mi mohol ukazovať ďalšie veci)...

Teda ak sa necháš vyučovať Bohom cez Ducha Svätého, potom môžeš slobodne čítať Bibliu, môžeš slobodne počúvať kázne bratov (kresťanov) a neexistuje, aby si zásade poblúdil v zásadných veciach evanjelia Ježiša Krista... Ale ak sa spolahneš na človeka... potom je ľahko zblúdiť a tiež sa môže stať to (čo som naznačil v úvode) že dokonca spochybníš úplnu pravdu Biblie... preto sa síce nestávaš nekresťanom... ale obrovsky sa ochudobňuješ a budeš potrebovať riadne polámanie, aby si sa navrátil späť...

Biblia síce nie je potrebná pre spásu (pre spásu je dôležité uveriť v Ježiša Krista)... ale v dnešnej dobe ju máme v našom jazyku a teda sme obohatení z milosti Božej o to, že ju môže každý jeden čítať doma, „i v tajnosti“, teda len pred Bohom... tak ťa povzbudzujem daj sa do toho ;-)... 

Poznámka: Biblia je Božie Slovo a teda všetko, čo je v nej napísané je presne to, čo je potrebné pochopiť preto, aby sme boli spasení... To že som písal, že Biblia nie je dôležitá pre spásu som myslel tak, že Boh je tým Slovom a to Slovo potrebné pre spásu dokáže ponúknuť otvorenému srdcu aj iným spôsobom.... takže bola doba, keď ľudia nemali úplné Písmo a boli aj tak spasení, bola doba, keď Písmo síce bolo, ale nie každý mal tu možnosť ho čítať vo svojom jazyku a aj tak sa k ním Božie Slovo potrebné k spáse dostalo (takto som to myslel).

To, čo ti teraz poradím, neber ako niečo nutné, ale zo skúsenosti ti odporúčam pre začiatok prečítať aspoň Novú Zmluvu (vyber si na začiatok jedno evanjelium, napr. Jánovo, ale slobodne aj iné), potom si prečítaj skutky apoštolov, potom jednotlivé listy a nakoniec zjavenie Jána... verím, že potom budeš mať túžbu čítať ďalej a k tomu ťa už bude sprevádzať (ako verím) tvoj nebeský Otec. Ale ak si pochopil, čo som písal, je v zásade jedno, kde začneš čítať, ale urob tak ;-)

Martin Výboch

Martin Výboch

pred 12 rokmi
|

Ďalšie články autora

|

Všetky články

Zaujal ťa tento článok? Chceš sa niečo opýtať? Napíš nám!

Tvoj email bude viditeľný len pre administrátorov. Odoslaním súhlasíš s podmienkami ochrany osobných údajov.
Ak už máš konto, pred odoslaním príspevku sa musíš prihlásiť.
Ak konto nemáš, ale už si nám niečo písal/a, prihlás sa tým istým emailom cez prihlasovaciu stránku a príspevok sa ti automaticky priradí.
    Články
    Duchovné dary
    Traktáty

© 1999-2024 krestan.sk